Üreme

Üreme

Üreme: Büyüme, gelişme ve çoğalma doğanın kanunudur. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin birbirine benzer bireyler dünyaya getirebilmesi için gerekli olan sistem üreme sistemidir. İnsanlığın hatta dünya yaşamının devam edebilmesi için üremeye gerek vardır. Yoksa hayat durur. Yaşam durur. İleriki yıllarda hiçbir şeyin devamı gelmediği için çok kötü bir yaşam oluşur. Üreme her gelen nesilden farklı farklı bireylerin oluşması demektir. Yoksa bu zamana kadar hiçbir insan hiçbir canlı yaratık kalmazdı. Canlılığın devamı için gerekli olan üreme gen aktarımı sayesinde olur. Genetik çeşitlilik sayesinde hem yeni oluşan bireyler birbirinden farklı hem de sağlıklı bireylerin oluşmasına yardımcı olur. DNA'nın yapı ve dizilişinden dolayı kaynaklanan gen aktarımı sayesinde yeni oluşan bireyin 46 kromozomu bulunur. 23 anneden 23 babadan gelen kromozomun birleşimi sonucunda yeni sağlıklı bir birey oluşur. Üremenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şey hücrelerdir. Hücreler olmadan ne gen aktarımı ne de genetik çeşitlilik olmaz. İnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde üreme farklı şekillerde oluşur. Örneğin insanlarda üreme olayının gerçekleşmesi için cinsel ilişki gerekirken, bitkilerde eşeyli ya da eşeysiz üreme ile üreme olayı gerçekleşir.

Eşeysiz üreme: Üreme gerçekleşecek olan canlının vücudundaki bir hücreden yeni birey oluşmasına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üremede mitoz bölünme gerçekleştiği için yeni oluşan birey tamamen üreme gerçekleşen canlıya benzer. Eşeysiz üreme çeşitli yollarla oluşmaktadır. Şimdi bu maddelere bir bakalım.

Eşeysiz üreme çeşitleri:
  • Bölünerek üreme: Belirli bir büyüklüğe ve olgunluğa gelen hücreler bölünmek zorunda kalır. Ve yeni oluşan hücreler aynı kendilerine benzerler.
  • Rejenerasyonla çoğalma: Aslında tam manasıyla bir üreme değildir. Çünkü rejenerasyon ile üreyen canlının aslında istenmeden vücudundan bir parça kopar ve o parça da yeni bir hücrenin oluşmasına neden olur. Rejenerasyon ile üremeye örnek vermek gerekirse eğer; deniz yıldızı en güzel örnektir.
  • Tomurcuklanarak üreme: Oluşan canlının vücudundan küçük bir tomurcuklanma görülür. Ve bu tomurcuklanma ile yeni bireyin oluşumu başlar. Tomurcuklanarak üreyen canlılar ise; hidra, bira maysı ve süngerler örnek verilebilir.
  • Vejetatif üreme: Genel olarak bu üreme şeklinde bitkilerin gövdesinden koparılan bir parça filiz toprağa ekilerek yeni canlının oluşumu gözlemlenir. Hemen hemen bütün bitkiler vejetatif üreme yapmaktadır.
  • Sporla üreme: Canlıların vücunda oluşan ve spor adı verilen bu madde ile üreme gerçekleşir. Sporla üremeye su yosunları en güzel örnek olarak verilebilir.
Eşeyli üreme: Farklı yapıdaki iki üreme hücresinin bir araya gelmesi sonucunda oluşan döllenme olayına eşeyli üreme denir. Eşeyli üremedeki üreme hücrelerine verilen isim gamettir. Bu gamet hücreler yani kadın üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi spermin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Eşeyli üreme sonucunda oluşan yeni birey anne ve babadan farklıdır. Çünkü eşeyli üremede DNA dizilişi ve yapısı farklı olduğu için yeni oluşan bireyde farklıdır. Eşeyli üremede genetik çeşitlilik mevcuttur.

Eşeyli üreme çeşitleri ise:
  • Krosingover: Kelime anlamı parça değişimi olan krosingover oluşumu kromozomların birbiri ile yer değiştirmesi olayıdır.
  • Homolog kromozomlarda paylaşım
  • Döllenme: Gamet yani üreme hücrelerinin bir araya gelmesi olayıdır. Kadınların üreme için gerekli olan hücresi yumurta ile erkeklerde üreme için gerekli olan spermin birleşmesi olayına döllenme denir. Döllenen yumurta ile yeni canlının oluşumu başlamış olur.
  • Mutasyon: Döllenme esnasında DNA'da ve RNA' da meydana gelen dizilme hatasıdır. Mutasyonlar sonucunda yeni oluşan bireyde bazı farklılıklar gözlemlenir. Mesela altı parmaklılık ya da down sendromu mutasyon sonucunda meydana gelmektedir.
  • Ayrılmama
Son Güncelleme : 06.11.2018 14:30:41
Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019