Üreme Çeşitleri

Üreme Çeşitleri

Üreme çeşitleri, üreme canlıların ortak özellikleri arasındadır. Üreme canlıların nesillerini devam ettirmek için yapmak zorunda oldukları bir canlılık fonksiyonudur. Üreme canlılarda iki şekilde gerçekleşir. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eşeysiz üremede tek ata söz konusudur. Bu yüzden oluşan yeni canlılar ata canlının tamamen aynısıdır.

Üreme Çeşitleri Nelerdir?
  • Eşeysiz üreme: Bu tür üreme çeşidi bakteri, alg, mantar, sünger, protozoonlar, sölenterler, bryzoonlar, tunikatlar gibi tek hücreli ya da basit, gelişmemiş hayvansal hücreler de görülmektedir. Bitkiler ve hayvanlarda görülebilir. Temel olarak hücrenin ikiye ayrılması şeklinde oluşmaktadır.
  • Vejetatif üreme: Bitkinin herhangi bir parçası veya özel bir bölgesi gerekli materyaller kullanarak kesilerek alınır. Böylece yeni bir birey meydana gelmiş olur. Alglerde çok görülen bir üreme şeklidir. Bunlarda kolonilerin veya tallusların parçalanması şeklinde meydana gelir. Ciğerotlarında da bu tür üreme görülmektedir. Ana bitkiden ayrılan bölümler yeni bir bitki meydana getirme yeteneğine sahiptir.
  • Kamçılı alglerin ilkel gruplarında ikiye bölünerek üreme görülmektedir. Tatlı karayosunlarında bulunan sporlar spor kapsüllerinin içerisinde üretilmektedir. Spor kapsülleri açıldığında bu sporlar ortama yayılmaktadır.
  • İkiye bölünerek üreme: hücrenin ikiye ayrılarak yapmış olduğu bölünme şeklidir. Bölünme sürecine girmesi için hücrenin belirli bir büyüklüğe gelmiş olması gerekmektedir. Buda yüzey alanı bölü hacim oranı ile saptanmaktadır. Bu şekildeki üremede canlının tüm içeriye tamamen ikiye ayrılır. Kalıtsal materyal de herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Bu bölünme mitoz bölünme olarak da bilinmektedir. Amipte özellikle mitoz bölünme görülmektedir.
  • Tek hücreli parazitlerde ise çoğa bölünme görülmektedir. Çünkü bu canlılar kısa sürede birden fazla canlı oluşturma eğilimindedir. Örneğin sıtma virüsü ilan plazmodium da görülür. Önce hücre çekirdeği çok sayıda bölünür daha sonra çekirdekli aynı sayıda sitoplazma bölünmesi meydana gelmektedir.
  • Tomurcuklanma: Özellikle deniz anası hidra, sünger ve mayalarda görülen bir üreme çeşididir. Ana canlının küçük bir kısmı kendisinden ayrılarak yeni bir birey meydana getirir. Yeni birey ana canlıya bağlı veya ana canlıdan bağımsız şekilde yaşamını sürdürebilmektedir. Atasına bağlı yaşaması halinde koloniler ortaya çıkmaktadır.
  • Rejenerasyon: Özellikle deniz yıldızında görülen bir üreme şeklidir. Bunlar yengeçler, semenderler, yassı solucanlarda, kertenkele gibi omurgalılarda da görülebilir. Bu üreme çeşidinde canlı kopan vücuttan ayrılan parçalardan tekrar yeni bir birey meydana getirmektedir. Ayrıca kopan parçanın yerine de vücut kendini yenileyerek eski görünümünü kazandıracak şekilde tamamlamaktadır. Yenilenme yeteneği hayvanın gelişmişliği ile ters orantılıdır. Deniz yıldızı ortada ikiye radyal olarak parçalanması ile birbirinin aynısı iki deniz yıldızı oluşmaktadır. En gelişmiş rejenerasyon örneği yassı solucanlarda görülmektedir. Planaria 200 parçaya ayrılsa bile yenilenerek her parçadan bir planaria oluşturabilmektedir.
  • Eşeyli üreme çeşitleri: Bu alt grupta insanlarda incelenmektedir. Canlıya ait üreme hücreleri (yumurta ve sperm) döllenerek zigot oluşturması şeklinde meydana gelen bir üreme çeşididir. Eşey hücreleri gonad (üreme organlarında) oluşmaktadır. Kadın gonad organına ovaryum denir. Erkek gonad organına testis denir.
  • Eşey hücreleri birbirine yapı olarak benzer ise buna izogami denir. Bu üreme çeşidi basit organizmalarda görülmektedir. Hem büyüklük hemde yapı bakımından farklılık gösteren Üreme hücreleri ise heterogami üreme çeşidinde görülmektedir. Bu üreme çeşidi gelişmiş organizasyonlarda görülmektedir. Heterogami üreme çeşidinde ki yumurta hücresi büyük, hareketsizdir.
Son Güncelleme : 15.11.2018 18:30:22
Üreme Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Üreme Çeşitleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Üreme Çeşitleri"
Bitkilerin nasıl üreme yaptıklarını bitkiye göre nasıl ayırt edebiliriz. Bu benim hem ödevim hem de merak ettiğim bir konu.
Afitab . 24.10.2018 23:41:03
CEVAP YAZ
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019