Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme

Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme

Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme; Mitoz bölünme, bu bölünme türü sadece tek hücreli canlı ve çok hücreli bütün canlılarda görülür. Mitoz bölünme sayesinde temel hücrede bulunan kalıtım maddesi bütün yavrulara eşit oranda dağılır. Gelişen bütün yavrular aynı annesine benzemektedir. Mitoz bölünme sayesinde yaşlanan ve yaralanan hücreler tazelenir ve yenilenir. Gelişmeyi sağlayan mitoz bölünme canlıların hücre miktarını artırmaktadır. Mitoz bölünme sayesinde büyük hücreden tam iki tane yavru meydana gelir. Tek hücreli olan canlılarda üremeyi sağlayan mitoz bölünme hücre bölünmesine başlamadan hazırlık evresi geçirmektedir. Bu iki mitoz arasında da meydana gelen bu bölünmeye interfaz adı verilir. Bölünmenin temel bölümü olmayan interfaz bütün canlının normal yaşam evresini gerçekleşmektedir. Bölünme sonrasında hücre bölünmesine kadar farklı olaylar başlamaktadır.

Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme Görülen Başlıca Farklılıklar Şunlardır
  • Protein sentezi, hücrede ATP sentezi, büyüme ve RNA gibi metabolik faaliyetler oldukça hızlı gerçekleşir.
  • Kalıtsal madde oranı iki katına çıktığından dolayı kromozomlar birbirini eşlemektedir.
  • Kromozom eşlendikten sonra iki iplikten meydana gelen her bir kromozomun ipliğine kromatit adı verilir. Sentrimerler sayesinde kromatitler birbirine bağlanmaktadır.
  • Mitoz bölünme sırasında sentroiller kendilerini eşlemektedir.
Sitoplazma Bölünmesi; Sitoplazma bölünmesi çekirdek bölünmesi tamamlandığı anda gerçekleşir. Hayvan ile bitki hücrelerinde değişiklik gösteren sitoplazma bölünmesi özellikle de hayvan hücresinde boğumlanma sayesinde gerçekleşmektedir.

Çekirdek Bölünmesi; Çekirdek bölünmesi, telofaz, profaz, anafaz ve metafaz şeklinde birbirini takip eden tam dört evre altında tamamlanmaktadır.

Anafaz; bölünmesinde kromatitler kutuplara hareket eder. Bu durum yalnızca anafaz bölünmesinde olur. Kardeş kromozom adı verilen kromatitler kutuplara geldikleri zaman anafaz bölünmesi tamamlanmaktadır.

Metafaz; Hücrelerin ekvator düzlemine dizilmekte olan kromozomlar bu evrede oldukça belirgin olurlar. Bu kromozomların her biride belirgin bir şekilde ikiye ayrılır. Birbirinden tamamen ayrılan kromatitler ile sentromerlerin birbirlerinden ayrılması ile aynıdır.

Profaz; Helezon biçimde olan kromatin ipliği ağsı bir yapıya sahiptir. Helezon yapısı sayesinde kısalır, kıvrılır ve kalınlaşır. Böylece kromozomları meydana getiren profaz evresidir.

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz üreme canlının döllenme yapmadan kendine benzeyen yavruyu oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üremenin bazı niteliklerini sıralayalım:
  • Eşeysiz üreme türünde üreme oldukça hızlı gerçekleşir
  • Eşeysiz üreme sonrasında oluşan canlılar kalıtsal açıdan ata canlıya benzer. Eşeysiz üreme türünde kalıtsal çeşitlilik olmaz.
  • Bu üreme türünde çoğalma mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir.
  • Bu üreme türünde ortaya çıkan bütün özellikler değişime uğramadan nesilden nesile aktarılarak devam eder. Eşeysiz üreme türünde ortaya çıkan canlıların ortama uyum sağlamaları oldukça zordur. Bulundukları ortam değiştikçe canlılarda ortama uyum sağlamakta güçlük çeker.
Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Sporla Üreme: Sporla üreme çiçeksiz bitki ile mantarlarda oldukça sık görülür. Sadece tek hücreli canlılarda görülen sporla üreme çeşidi döllenme yapmadan yeni bir fert meydana getirme niteliğine sahiptir. Sporlar bölünme geçirdikten sonra çoğalma başlar. Sporla üreme tek başına olmaz. Sporla üreme türleri eğrelti otlarının bilinen tipik özellikleri şunlardır.

Tomurcuklanma İle Üreme: Tomurcuklanma ile üreme canlının herhangi bir yerinde meydana gelen bir çıkıntının büyüyerek temel canlıya benzer. Tomurcuklanma ile üreme en çok mercanlar da, bira mayasında, medüzlerde ve hidralarda olur. Tomurcuklanma ile üreyen canlı tek başına yada temel canlı ile yaşayabilir herhangi bir sorun olmaz. Bu biçimde yaşama şekline ise koloni haline yaşama adı verilir.

Bölünerek Üreme: Bakteri ve ökaryotik hücreli canlılarda görülen bu üreme türünde bölünme amitoz veya mitoz bölünme ile gerçekleşir. Boyuna yada enine olur.
Son Güncelleme : 24.10.2018 08:38:15
Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019