Memelilerde Üreme

Memelilerde Üreme

Memelilerde üreme, eşeyli üreme şeklinde gerçekleşir. Yumurta ve spermin birleşmesiyle dişinin vücudunda oluşan iç döllenme üremenin ilk adımını atar. Döllenmeyle gelişen zigot embriyonun oluşmasını sağlar. Gebelik boyunca embriyo dişi canlının vücudunda gelişir. Memeliler doğum sonrasında yavrularına bakar ve yavrularını sütle besler.

Memelilerde üreme iç döllenmeyle olur. Dişi ve erkek üreme hücreleri dişi canlının vücudunda birleşir. İç döllenmede yavru verme olasılığı dış döllenmeyle kıyaslandığında daha yüksektir. Memeli hayvanlar, insanlar, sürüngenler, kuşlar, suda yaşam süren memeliler, karada yaşaşan memeliler iç döllenmeyle ürerler. İç döllenmede erkek üreme hücreleri çok sayıda olurken, dişi üreme hücreleri az sayıdadır. Bu sayısal oran dış döllenmenin tam tersi şeklinde işler.

Memelilerde üreme özellikleri

İç döllenmeyle oluşan memelilerde üreme sonrası doğumla yeni canlı dünyaya gelir. Dişi bir süre yavrusuna bakar. Yani memelilerde yeni doğan yavruların annenin bakımına ihtiyacı olur. Bir süre anne tarafından yavrular sütle beslenir. Yumurtlayan memeliler ya da tek delikliler denilen ekidne, ornitorek gibi türler dışında memelilerde döllenen yumurta vücut dışına atılmaz. Döllenen yumurta tüm gelişimini dişi canlının bedeninde tamamlar. Gebelik denilen bu süreç her türden memeli canlıda farklı olur. Gelişme süreci tamamlandığında yavru doğarak dünyaya gelir. Buna da doğum adı verilir. Memelilerin bazı gruplarında yavru beslenmede anneye bağımlı olurken, bazı türlerde yavru doğduğu andan itibaren kendi başının çaresine bakacak kadar gelişebilir. Bazı türlerde de yavrular uzun süre annenin bakımına ihtiyaç duyar.

Memelilerde üreme sisteminde yavru anne karnında döl yatağı adı verilen bir organda gelişimini sürdürür. Torba şeklindeki bir yapısı olan bu organın içi boş, etrafı kaslarla çevrilidir. Gebelik boyunca yavru burada gelişir ve barınır. Yumurta hücresinin anne vücudunda gelişimine devam etmesi, annenin vücudunda döllenmesiyle olur. Erkek memeli erbezlerinde üretilen spermleri penis, kamış denilen üreme organı yardımıyla dişinin vücuduna aktarır. Er suyunda yüzen spermler cinsel birleşme ya da çiftleşmeyle dişi memelinin döl yoluna bırakılır. Buradan spermler döl yatağına gider. Erkek memelinin idrar boşaltım yolu kamıştan geçer. Ancak çiftleşmede beyindeki kontrol mekanizması idrar torbası boşalmasını engeller.

Dişi memelinin yumurta hücreleri ise yumurtalık denilen organda üretilir. Yumurtalıklardan çıkan iki kanalın yani fallop tüplerinin yardımıyla yumurta hücresi döl yatağı üst kısmına gelir. Çiftleşme olduğu takdirde, döl yoluna gelen spermler burayı geçerek döl yatağından yukarıya çıkar ve yumurtalık kanalına ulaşırlar. Kanallardan inen yumurta hücresiyle karşılaştıkları zaman, spermler yumurtayı döller. Erkek memeli her çiftleşme sırasında milyonlarca spermi döl yoluna bırakır, ancak çiftleşme sadece bir sperm tarafından olur. Döllenen yumurta kanallardan inerek döl yatağına yerleşir. Bu aşamaya kadar döl yatağının içi döllenen yumurta için hazır hale gelmiş olur. Daha öncekinden kalın olan dokuya yumurta yerleşir. Burada bölünerek çoğalmaya başlar. Embriyo oksijenini ve besinini dişi canlının kan damarlarından sağlar. Memelilerde üreme bu aşamalarla gerçekleşir.
Son Güncelleme : 10.11.2018 06:38:54
Memelilerde Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Memelilerde Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Memelilerde Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019