Mayoz Ve Eşeyli Üreme

Mayoz Ve Eşeyli Üreme

Mayoz Ve Eşeyli Üreme, eşeyli üreme dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi olan spermin çekirdeklerinin birleşmesi ile yeni bir canlıda meydana gelmesi olayıdır. Eşeyli üreme ile dişi ve erkek bireyin genetik özellikleri yavrulara aktarılır. Bu kalıtsal özelliklerin yavruları aktarılabilmesi için mitozdan farklı bir hücre bölünmesi gerçekleşir. Bu bölünme mayoz bölünmedir. Mayoz bölünme sonucunda üreme hücreleri (sperm, yumurta, polen) oluşur. İnsanların vücut hücrelerinde 2n = 46 kromozom vardır. Üreme organlarında bulunan üreme ana hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Bu üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirerek "n" sayıda yani 23 kromozomlu üreme hücrelerini (sperm, yumurta) oluşturur. İnsanlarda mayoz bölünme sonucu oluşan 23 kromozomlu üreme hücreleri, üreme olayında görev alır. Eşeyli üremenin temelini oluşturan mayoz bölünme sayesinde, 23 kromozomlu sperm ile 23 kromozomlu yumurta birleşir ve 46 kromozomlu yeni bir canlı oluşur. Eğer bu olayda sperm ve yumurta hücrelerinin kromozom sayıları 23 olmasaydı yeni oluşan canlının kromozom sayısı 46 olamazdı. Bu nedenle mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılar için çok önemlidir. Tür içinde nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan en temel olayı Mayoz Ve Eşeyli üremedir.

Mayoz bölünme sırasında görülen önemli bir olay bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik özelliklerinin birbirinin aynı olmamasını sağlar. Bu olaya parça değişimi denir. Canlıların vücut hücrelerinde bir anneden diğeri babadan gelen aynı şekil, büyüklük ve kalıtsal özelliklere sahip kromozom çifti bulunur. Bunlara Homolog kromozom denir. Homolog kromozomlar üzerinde aynı kalıtsal karaktere (saç şekli, göz rengi gibi) ait genler bulunur. Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasındaki gen alışverişi denilen parça değişimi olayı görülür. Bu sayede mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler birbirinden ve ana hücreden farklı genetik özelliklere sahip olur. Mayoz bölünme sonucu oluşan üreme hücreleri farklı kalıtsal özelliklere sahip olmasaydı aynı anne ve babanın çocuklara hep birbirinin aynı olurdu. Bu nedenle mayoz bölünme tür içerisinde genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlayan en önemli olaydır.

Eşeyli üremeden; mayoz bölünme ile üreme hücreleri oluşur, üreme hücreleri birleşip oluşan yeni canlı mitoz bölünmeler geçirerek gelişir.

Mayoz bölünme özellikleri
  • Bir hücreden dört yeni hücre oluşur.
  • Bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya iner.
  • Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden ve birbirinden farklıdır.
  • Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür.
Mayoz bölünme evreleri;

Mayoz 1 ve Mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Bu iki aşamada kendi arasında ayrılır.
İnterfaz evresi; bu evrede DNA eşlenir ve kromozomlar oluşur.
Profaz 1 evresi; çekirdek zarı erir ve kromozomlar belirginleşir. Homolog kromozomlar birbiri üstüne kıvrılarak parça değişimi yapar.
Metefaz 1 evresi; parça değişimi yapan homolog kromozomlar hücrenin ortasında dizilir.
Anafaz 1 evresi; homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilir.
Telofaz 1 evresi; çekirdek bölünmesi tamamlanır ve birinci sitoplazma bölünmesi başlar.
Mayoz 1 sonunda 2n kromozomlu hücreden n kromozomlu 2 yarı hücre oluşmuştur.
Profaz 2 evresi; çekirdek zarının erimesiyle kromozomlar sitoplazmaya dağılır.
Metafaz 2 evresi; kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
Anafaz 2 evresi; kromozomlar ayrılır.
Telofaz 2 evresi; ikinci çekirdek bölünmesi tamamlanır ve ikinci sitoplazma bölünmesi başlar.
Mayoz 2 tamamlanarak 4 ile oluşur.
Son Güncelleme : 08.11.2018 11:37:25
Mayoz Ve Eşeyli Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Mayoz Ve Eşeyli Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Mayoz Ve Eşeyli Üreme"
Merhabalar ben size merak ettiğim bir konuda soru sormak istiyorum. Mitoz eşeysiz üreme hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Keriman . 11.09.2018 22:26:34
CEVAP YAZ
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019