Hayvanlarda Üreme

Hayvanlarda Üreme

Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döngüsü adı verilen süreç üreme ile başlamaktadır. Hayvanlarda üreme tıpkı insanlarda olduğu gibi şeyli üreme yöntemi ile gerçekleşmektedir. Hayvanlar da bu yöntemle nesillerinin devamını sağlarlar. Dişi bireylerin üretmiş olduğu yumurtalar ile erkek bireyin üretmiş olduğu spermler üreme etkinliğinde önemli yer tutarlar.

Balıklarda Üreme

Balıklar üretmiş oldukları sperm ve yumurtalarını suda belirli bir yere bırakmayı tercih ederler. Balıkların yumurtaları farklı bir şekilde vücutta değil suda döllenirler. Bu nedenle balıklar çok sayıda yumurta ve sperm üretmeyi tercih ederler. Balıklar döllenme şansını artırabilmek amacıyla aynı anda ve suyun daha durgun ve dalgasız olduğu yerlere sperm ve yumurtalarını bırakmayı tercih ederler suyun dalgalı ve akıntılı olduğu bölümlerde spermler dağılmakta ve balıkların üremesi kesinlikle güç bir hal almaktadır. Balıkların bırakmış oldukları yumurtalara içerisinde bir balığın büyümesi ve gelişmesi için yeterli miktarda besin bulunmaktadır. Balık yavrusu yumurta içerisinden elde etmiş olduğu besin aracılığıyla gelişimini tamamlar ve yumurta dışına çıkar.

Kurbağalarda Üreme

Kurbağalarda da tıpkı balıklar gibi hem erkek hem dişi bireyler üreme hücrelerini su içerisinde belli noktalara bırakırlar. Bu işlemin üzerinden geçen belli bir süre sonra yumurta ile sperm birleşir ve yine aynı şekilde balıklarda olduğu gibi kurbağalarda da döllenme suda gerçekleşir. Kurbağalar herhangi bir tehlikeye karşı birçok sperm ve yumurta üretirler. Döllenmeye başarabilen spermler hücre halini alırlar ve yumurta içerisinde gerçekleştirdikleri büyüme ve gelişme sürecini tamamladıktan hemen sonra yumurta dışına çıkarlar. Yumurtadan dışarı çıkan yarı gelişmiş haldeki canlıya iribaş denmektedir. İribaş adı verilen canlı balık görünümüne sahip larva canlıdır. Larva adı verilen canlılar dışarıdan elde ettikleri besin maddeleri ile gelişimlerini sürdürürler. Bu canlılar gelişimlerini sürdürüp erginleştikçe başkalaşım göstererek zamanla kurbağa halini alırlar ve böylelikle kurbağalarda üreme gerçekleşmiş olur.

Kuşlarda Üreme

Kuşlarda balık ve kurbağalara göre üremenin gerçekleştiği alan farklılık göstermektedir. Kuşlarda üreme, dişi canlının vücudunda, sperm ve yumurtanın birleşmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Döllenme sonucunda dişi canlının vücudunda yumurta oluşum gösterir. Dişi canlının vücudunda oluşan yumurta, yumurtlama adı verilen olayla dışarı çıkar. Dışarı çıkan bu yumurtayı kontrol altında tutan dişi birey, yumurta üzerinde kuluçka adı verilen bir süreci başlatır. Kuluçka, yumurta içerisinde yer alan embriyonun gelişmesi için gerekli olan sıcaklığın oluşmasını sağlamaktadır. Kuşlarda yavrumu bakımı gibi bir süreçten söz edilmektedir. Dişi ve erkek kuşlar yumurtadan çıkan yavruyu kendi kendine yeterli olacak hale gelinceye kadar besler ve korurlar. Bu süreç ile birlikte yavru yaşam ve beslenme konusunda bir kısım olayları anne ve babasından öğrenmektedir. Bu süreçlerin ardından kuşlarda sağlıklı bir üreme gerçekleşmiş olacaktır.

Memelilerde Üreme

Memeli canlılarda, yumurta ve spermin birleşmesi dişi canlının vücudunda gerçekleşmektedir. Yumurta ve spermin döllenmesi sonucunda zigot oluşum göstermektedir ve bu zigottan embriyo meydana gelmektedir. Embriyo dişi canlının döl yatağında gelişimini sürdürür. Gelişme sonrasında oluşan yavru, canlı doğum olayı ile dişinin vücudundan çıkar. Böylelikle memelilerde üreme sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Hayvanlarda üreme, genel olarak dişi canlının kontrolü altında gerçekleşmektedir ve erkek canlıların burada üstlerine düşen sağlıklı spermleri uygun koşullar altında dişi canlının yumurtalıklarına bırakmak ya da suda yaşayan canlılar için su içerisinde doğru zamanda doğru noktalara spermlerini bırakmaktır. Bu işlemin ardından hayvanlarda üreme konusunda gerçekleşen tüm adımlar dişi canlı üzerinde olmaktadır.
Son Güncelleme : 02.12.2018 11:37:30
Hayvanlarda Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hayvanlarda Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hayvanlarda Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme, Üremede ilk önce mayoz bölünme ile yumurta ve sperm hücreleri oluşur. Milyonlarca sperm vajina içerisine bırakılır...
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019