Eşeysiz Üreme

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz Üreme, Bir canlının başka bir canlı olmadan yani döllenme gerçekleşmeden kendi kendini döllemesi olayına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üreme ile meydana gelen döller, birbirinin aynısıdır. Hem şekil olarak hem de kalıtsal yapı olarak oluştuğu canlının birebir aynısıdır. Bunun için eşeysiz üremelerde kaltısal bir farklılık görülmez. Bu üreme çeşidinde üreme mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir. Mitoz bölünme de kazanılan özellikler birbiri ardına devam ederek nesilden nesile devam eder. Ancak eşeysiz üremelerde canlının canlılığını koruyabilmesi için gerekli olan ortam koşullar sağlanmalıdır. Gerkeli olan ortam ve koşulara uyum sağlama süresi ve dayanıklılığı azdır. Eşeysiz üreme görülen bir takım canlılarda daha sonradan eşeyli üreme de görülebilmektir. Bunlara örnek olarak bakteriler ve paremesyumu gösterebiliriz. Bunun yanı sıra eşeysiz üremelerde üreme hızı oldukça yüksektir. Çünkü mitoz bölünmede birden çok eşeysiz üreme meydana gelmektedir.

Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Eşeysiz üremenin bir çok çeşidi vardır. Bunlar, bölünerek üreme, sporla üreme, tomurcuklanma ile üreme ve vejetarif üreme şeklinde karşımıza çıkar. Vejetarif üremenin ise 4 çeşidi vardır. Bunlar, çelikle üreme, sürünücü gövde ile üreme, yumru ile üreme ve soğan ile üreme olarak karşımıza çıkar.

Bölünerek Üreme: Bu bölünme çeşidi çoğunlukla ökaryotik olan bir hücreli canlılarda ve bakterilerde görülen bir eşeysiz üreme çeşidir. Bölünerek çoğalmada üreme mitoz bölünme ile veya amitoz bölünme ile boyuna veya enine olarak bölünme şeklinde meydana gelir. Bu bölünmeye eşeysiz üreme de bölünerek üreme denir.

Sporla Bölünme: Bu eşeysiz üremede bir hücreli olan canlıların plazmodium da çiceksiz bitkilerde ve mantarlarda görülen bir üreme çeşididir. Sporların en büyük özelliği döllenme meydana gelmeden yeni bir canlının meydana gelmesidir. Eşeysiz üremede sporla bölünme sporların bölünmesi sonucunda meydana gelir. Sporla üremenin gelişim gösterdiği yerler genellikle sıtma parazziti ve eğrelti otlarının içeriğinde bu canlılara hayat veren aşamalarında açıkca görülebilir. Eşeysiz üreme de sporla üremeye sporogono adı verilmektedir. Sporla üremede sporların bölünmesi ile üreme gerçekleştiğinden sporlar olmadan üreme gerçekleşmez. Su yosunlarında bulunan sporlara zoospor adı verilirken, mantarların içinde bulunan sporlara ise ekzospor adı verilmektedir.

Tomurcuklanma İle Üreme: Eşeysiz bir üreme çeşidinde canlı üzerinde oluşan bir tomurcuğun giderek bir çıkıntı oluşturması ile ana canlıya benzeyen kendi kendine bir döl oluşturması olayına tomurcuklanma ile üreme adı verilir. Tomurcuklanma ile üremeye örnek olarak bira mayaları, medüzler, hidralar ve mercanlar gösterilebilir. Bitki türlerinde ise, ciğer otu ve tohumları bitkilerinden oluşan gözyaşı bitkisinin yaprakları ile eşeysiz üremesi de tomurcuklanma ile üremeye örnek olarak gösterilebilir. Tomurcuklanma ile üremenin bir diğer özelliği de tomurcuklanma ile üreyen canlıların ana canlıdan ayrılarak tek başlarına bağımsız olarak yaşayabilecekleri gibi aynı zaman da da bir ara da yaşayarak hayatlarını sürdürebilirler. Tolu halde yaşamaları ve birbirlerinden ayrlımamalarına koloni halinde yaşam adı verilmektedir.

Vejetarif Üreme: bu üreme çeşidi ise eşeysiz üremede genellikle yüksek yapılı olan çiçekli bitki yapılarında görülen bir üreme türüdür. Bu üreme çeşidinden faydalanılarak ana canlı olan canlı ile birebir aynı özellikleri taşıyan kalıtsal özellikte canlılar elde edilmektedir. Vejetarif üreme çeşidine tohum üretme yeteneği olmayan, çekirdeksiz üzüm, kavak ve muz gibi bir takım bitkiler bu gruba girmektedir. Vejetarif üreme çeşidi de 4 grup halinde incelenir.

Çelikle Üreme: Bir canlının kökünden veya dalından bir çubuk alınarak nemli olan bir toprağa gömülmesi ile veya bir suyun içinde bu çubuğun köklenmesi ve daha sonra nemli olan toprağa gömülmesi ile elde edilen bitkinin çok sayıda canlıya dönüşerek bitki oluşmasına çelikle üreme denir. Eşeysiz üreme de en sık kişilerin karşılaştığı üreme bir bitkiden alınan bitkiyi başka bir toprak da hayat bulması yani bir çok kişinin bir bitkiyi başka bir saksıya ekerek zaman zaman suyunu verince bitkinin çicek açması çelikle üremeye örnektir.

Sürünücü Gövde İle Üreme: Bu üreme çeşidine verilen en belirgin örnek çilek bitkisi olarak bilinir. Bu üreme çeşidi ile üreyen bitkiler de ana bitkiden oluşum gösteren bazı yapıların üremede etkisi vardır. Sürünücü gövde ile üreyen bu canlılar bazen toprak altında bazende toprak üzerinde sürünerek yeni bir bitkinin oluşmasına zemin hazırlarlar.

Yumru İle Üreme: bu üreme çeşidi bir çok bitkide gözlendiği gibi verilecek en güzel örnek patatestir. Patates yumru üreme grubuna giren eşeysiz üreme bitkisidir. Patates gibi bitkiler toprak altında yumru şeklinde oluşarak üreme gösterirler. Bu bitkiler toprak altına yumru olan gövdenin içinden dik olarak dikilerek üreme gerçekleşir.

Soğan İle Üreme: Daha çoğunlukla soğan bitkilerin nemli bir toprak altına gömülerek çoğalması ve canlanması beklenir. Bu bitki türüne soğan, lale zambak gibi, kökü soğan şeklinde olan bitkiler girmektedir. Bu bitkilerin en altında gelişme gösteren rizomlar, toprağın altında gelişerek uzamaya başlar. Daha sonra uygun yaşam koşulları sağlandığı zaman yeni oluşacak bir bitkinin oluşumuna zemin hazır. Eşeysiz üreme de bu bitkiye örnek olarak muz bitkisini de örnek olarak göstermek mümkündür.
Son Güncelleme : 13.11.2018 04:27:54
Eşeysiz Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Eşeysiz Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Eşeysiz Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019