Eşeysiz Üreme Ve Çeşitleri

Eşeysiz Üreme Ve Çeşitleri

Eşeysiz üreme, bir canlıdan hücrenin ya da hücre grubunun(koloninin) ayrılarak yeni hücreler oluşturmasına denir. Eşeysiz üreme eşey yeteneği olmadan ürenilir. Eşey yeteneği olmamak, döllenme olayının olmaması demektir. Ayrıca eşeysiz üremede oluşan canlılar birbirine tıpa tıp benzer. Bunun nedeni eşeysiz üreme olayının mitoz bölünme ile gerçekleşmesidir. Mitoz bölünme mayoz gibi hücrelerin iç yapısını değiştirmez. Fakat mitoz bölünmede olacak bir ayrılmama ve mutasyon çeşitliliğin asıl nedenidir. Bunun sebebi eşeysiz üremeye, canlıların büyüme bölümlerinden hücre ya da hücre gruplarının neden olmasıdır. Eşeysiz üremenin bazı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar; tek hücrelilerde bölünerek çoğalma, sporla çoğalma, çelikle çoğalma, tomurcuklanarak çoğalma, vejetatif çoğalma ve rejenerasyonla çoğalmadır.

Eşeysiz üreme çeşitleri

Tek Hücrelilerde Bölünerek Çoğalma: Tek hücreye sahip olan canlılar bölünerek üreme ihtiyacı duyarlar. Bu canlıların hücresi belirli bir büyüklüğü ulaştıktan sonra bölünür ve kendine tıpa tıp benzeyen hücreler oluşturur. Bunlara örnek olarak amip, paramesyum ve öglena gibi canlılar verilebilir.

Rejenasyonla Çoğalma: Bazı omurgasız canlılarda mezodern ve mezoglea adı verilen tabakalar bulunmaktadır. Bu tabakalar içerisinde embriyonik hücreler bulunur. Bu tabakaya sahip olan canlılarda, vücuttan kopan bir parça kendini yenileyebilir. Yani eksik kısım tekrardan yenilenmektedir. Örneğin deniz yıldızını 5 parçaya bölüp denize atıldığında her parçadan yeni bir deniz yıldızı oluştuğu görülmüştür. Yani deniz yıldızı rejenasyonla çoğalmıştır. Bu durum planarya da denilen yassı solucanlarda da görülmektedir. Rejenasyon aslında tam olarak bir çoğalma şekli değildir. Ortaya çıkan bir tahrip sonucu ayrılan her canlı parçasından yeni bir canlı oluşmaktadır. Zaten rejenasyonun tam olarak anlamı da budur. Kelime anlamıyla yenileme demektir. Kertenkelenin kuyruğu koptuğunda yenisinin oluşmasına verilen ad rejenasyondur fakat rejenasyonla çoğalma değildir. Çünkü kertenkelenin sadece belli kısımları rejenasyona uğrar. Kopan bir kuyruktan yeni bir kertenkele oluşmaz. Yani rejenasyonla üremez.

Tomurcuklanarak Çoğalma: Bazı tür canlılarda tomurcuğa benzer çıkıntılar gelişmeye başlar. Bu tomurcuğa benzer çıkıntılar büyüdükçe hücreden ayrılır ve yeni bir canlıyı oluşturur. Buna örnek olarak bira mayasını, hidrayı ve süngerleri gösterebiliriz.

Çelikle Çoğalma: Bazı bitkiden koparılan bir dal parçası toprağa ekildiğinde aynı tür ve yeni bitkiyi oluşturabilmektedir. Buna çelikle çoğalma denmektedir. Ayrılan bu parçanın meristem adı verilen tabakası yeni bir kök oluşturduğundan bu parça bitkiden ayrı bir birey olarak yaşayabilmektedir. Böyle çoğalan canlılara örnek olarak meyve ağaçlarını, çınar ağaçlarını, kavak ağaçlarını ve asmaları gösterebiliriz.

Vejetatif Çoğalma: Vejetatif üremeyi tam olarak bir örnekle açıklamak gerekirse çileklerin gövdesi ile çoğalmasını, ciğer otunun yapraklarından başka ciğer otları oluşmasını, soğanların küçük kökleri ile üremesini gösterebiliriz. Genelde toprak altında yetişen bitkilerde olan bir üreme çeşididir. Örneğin; patates.

Sporla Çoğalma: Bazı canlıların spor adı verilen üreme hücreleri vardır. Bu canlılar spor adı verilen üreme hücrelerini kullanarak yeni bireyler oluşturmaktadır. Buna sporla üreme diğer adıyla sporogoni denmektedir. Bu tür üreme çeşidine örnek olarak bazı su yosunlarını, küf mantarlarını ve diğer tüm mantarları gösterebiliriz. Her mantar sporla ürer. Bunun nedeni mantarların karakteristik özelliğidir.
Son Güncelleme : 11.11.2018 22:28:33
Eşeysiz Üreme Ve Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Eşeysiz Üreme Ve Çeşitleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Eşeysiz Üreme Ve Çeşitleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019