Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Eşeysiz üreme çeşitleri, İki çeşit üreme şekli bulunmaktadır bunlar eşeyli ve eşeysiz üreme olmaktadır. Eşeysiz üreme bölünme olgunluğunda bir canlının eşey hücresi oluşturmadan kendisine benzer yavrular getirmesidir. Eşeysiz üremeyle çoğalan birçok canlı bulunmaktadır. Bilinen 6 farklı çeşitte eşeysiz üreme şekli bulunmaktadır. Eşeysiz üreminin en büyük özelliği dişi ve erkek olmak üzere iki farklı eşey olmadan üreme olmasıdır. Eşeysiz üremede canlı bir yumurta ya da sperm adını verdiğimiz gametler olmadığı için eşeysiz üremede farklı genetik çeşitlilik bulunmamaktadır. Eşeysiz üremede yavru atası ile aynı geni taşımaktadır. Eşeysiz üreme tek bir ata canlının mitoz bölünme yapması ile yapılan üreme şeklidir. Tek bir organizmadan oluşan yavru canlı sadece ana canlıdan aldığı genleri taşımaktadır. Eşeysiz üremede ploitlik bulunmamaktadır. Eşeysiz üreyen canlılarda kalıtsal çeşitlilik bulunmaz. Bu durumla kalıtsal özellikler nesilden nesile aktarılır ve buda bitkilerin değişen iklime uyum sağlamasını engeller.

Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir?
  • Bölünme; Bölünme olgunluğuna erişmiş bir hücrenin enine ve boyuna olmak üzere iki farklı şekilde bölünmesiyle meydana yavru hücre gelmesidir. Örneğin bakteriler boyuna bölünme yaparken paramesyumlar enine bölünme gerçekleştirirler.
  • Tomurcuklanma; Bölünme olgunluğuna erişmiş olan hücrede bir çıkık meydana gelir. Daha sonra bu çıkık ana hücreden ayrılır ve ortaya yavru bir hücre meydana gelir. Bu yeni yavru ata hücre ile birlikte koloniler şeklinde yaşayabileceği gibi ata hücreden de ayrı yaşayabilmektedir. Bazı bitkiler ve bira mayası tomurcuklanma şekliyle bölünürler.
  • Sporlanma; Sporlar üzerinde sağlam yapılı örtü bulunur. Sporlar özelleşmiş hücrelerdir. Sporların üzerinde bulunan bu örtü sporların aşırı soğuk veya sıcağa karşı korunmasını ve dayanıklı olmasını sağlar. Fakat sporlar için üreme ortamı oldukça önemlidir. Sporlar üreme ortamı uygun olursa bir canlı meydana getirirler. Bazı mantarlar ve eğrelti otları sporlanma şeklinde üreme gerçekleştirirler.
  • Vejetatif üreme; Bu üreme şeklinde ana bitki dal, yaprak gibi organların döllenme gerçekleşmeden gelişmesini ve yeni bitki meydana gelmesini sağlamaktadır. Bu üreme çeşidi yüksek yapılı bitkilerin gerçekleştirdiği üreme çeşididir. Bazı bitkiler tohum üretme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Örneğin muz, kavak ve söğüt gibi. Bu bitkiler eşeysiz üreme yaparak vejatatif üreme gerçekleştirirler.
  • Rejenerasyonla üreme; Bu üreme şeklinin diğer bir adı da yenilenerek üreme olmaktadır. Omurgasızlar da 2 çeşit tabak bulunur. Bunlar mezoderm ve mezoglea olmaktadır. Bu tabakalar içinde embriyonik hücreler bulunur. Bu tabakayı taşıyan canlılar bir parça ile diğer kısımların tamamlanmasını sağlamaktadırlar. Rejenerasyon aslında bir üreme çeşidi değildir. Kaza sonucu canlıdan ayrılan parçadan yeni bir canlı oluşumudur. Bu yüzden diğer adı yenilenmedir. Canlıdan kopan bir parça ile yeni bir canlı oluşabildiği için bu gerçekleştiren canlılar için bu bir üreme olarak kabul edilmektedir. Omurgalı canlılarda da rejenerasyon gerçekleşmektedir. Fakat bu onlar için bir üreme kabul edilmez. Çünkü bu canlılardan kopan parçadan yeni bir canlı meydana gelmemektedir. Örneğin kertenkelenin kopan kuyruğu tekrardan oluşur. Fakat o kuyruk parçası kendini tamamlayarak yeni bir kertenkele oluşmasını sağlamamaktadır. Bu yüzden bu canlılarda yaşanan rejenerasyona iyileşme denilmektedir. Deniz yıldızları ve yassı solucanlar bu şekilde üreme gerçekleştirirler.
  • Çelikle üreme; Bazı bitkilerden koparılan bir parça toprağa dikilerek yeni bitki oluşmasını sağlar. Ayrılan parçanın meristam tabakası yeni bir kök oluşturur. Bu yüzden bu parça ayrı bir fert olarak yaşayabilmektedir. Bu üreme şekline çelikle üreme denilmektedir. Bu üreme tarımda oldukça kolaylık sağlar ve daha kaliteli bitki oluşmasını sağlamaktadır. Melez olan ve eşeyli üreme yapan bitkiler bu şekilde çoğaltılmaktadır. Örneğin çınar ağacı, asma ve meyve ağaçları gibi birçok bitki bu şekilde üremektedir.
Son Güncelleme : 02.11.2018 23:10:08
Eşeysiz Üreme Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Eşeysiz Üreme Çeşitleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Eşeysiz Üreme Çeşitleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019