Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme

Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme

Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme, bütün canlıların üreme nesillerini devam ettirebilmeleri için gerekli üreme çeşitleridir. Eşeyli eşeysiz üreme hem nesillerini hemde özelliklerini nesilden nesle aktarmak için uygulanan çoğalma yöntemidir. Bu sebepten dolayı yeryüzünde iki ana ürüme biçimi vardır. Bunlar eşeyli ve eşeysiz olmak üzere ikiye ayrılır hadi birlikte inceleyelim. Makalemizi eşeyli ve eşeysiz üreme olarak ayrı ayrı anlatacağım.

Eşeyli ve Eşeysiz Üremede;

Eşeyli Üreme
 • Bu üreme çeşidinde meydana gelen canlı sayısı oldukça azdır. Az olmalarına rağmen çevre ile uyum içinde olurlar.
 • Eşeyli üreme sonucunda dişi ile erkek ata meydana gelir. Bunlar eşeyli üremenin ferdi olarak adlandırılır.
 • Eşeyli üreme, çeşitleri arasında yeni gen oluşturduklarından dolayı dışarıdan gelen her türlü zorluğa çok daha dayanıklı olurlar.
 • Birbiri ile aynı özelliklere sahip olan canlının üreme organlarının bir araya gelmesi sonucunda zigottan yeni bireyler oluşur.
 • Kendi türlerine ait olan nitelikleri daima korur.
 • Eşeyli üremenin temelinde döllenme ve mayoz vardır.
 • Eğer genetik çeşitlilik gösterir ise evrim hızlanır.
 • Eşeysiz üreme yapan bazı canlı türlerinde, hayvan türlerinde ve yüksek yapılı bitkilerde eşeyli üreme görülür.
 • Eşeyli üreme eşeysiz üreme türüne göre farklılık göstermektedir. Eşeyli üreme sonucunda ortaya çıkan iki ata türüne ait olan niteliklerden sayılması imkansız olan birleşmelere sahip olan yeni kişiler dünyaya gelir.
Eşeyli Üreme Gametlerin Büyüklüklerinde Olan Değişiklik Sebebi İle Ayrılmıştır:

Oogami: Eşeyli olan bu çeşit oldukça hareketli, kamçılı ve erkek gamettir. Stoplazma sayısı oldukça fazladır, dişidir, hareketsizdir ve oldukça büyüktür. Bu gamet çeşidi bitkilerde, insanda, hayvanlarda ve kendini yenileyerek gelişen her şeye görülür.

İzogami: Dişi ile erkek gamet büyüklük ve dış görünüş açısından ikisi de birbirine benzemektedir. Bu gametlerin her ikisi de oldukça hareketli ve kamçılıdır. Bu gamet çeşidine ayrıca izogamet adı da verilir. Bu iki gamet birbirinden farklı veya birbiri ile aynı bireylerden oluşabilir. Bu bireyler; spyrongia, chlamydomonas ve ulotrix'dir.

Heterogami Ve Anizogomi: Eşeyli üremede dişi gamet büyüktür. Erkek olan küçük yapılı gamettir. Bu iki gamet türü de oldukça hareketli ve kamçılıdır.

Eşeyli ve Eşeysiz Üremede;
Eşeysiz Üreme
 • Eşeysiz üreme, ilkel ve tek hücreli olan canlılarda görülmektedir.
 • Eşeysiz üremenin tek atası bulunur.
 • Eşeyli üremeye göre evrim hızı oldukça düşük olur.
 • Bölünme işlemi gerçekleştikten sonra ortaya çıkan bütün hücrelerde birbirine benzemektedir. Temel bireyin bütün nitelikleri yavruya aktarılmaktadır.
 • Eşeysiz üreme türünde çok kısa sürede birçok canlı meydana gelir.
 • Eşeysiz üreme sonrasında ortaya çıkan canlı ortama uyum sağlamakta güçlük çeker.
 • Eşeysiz üreme çeşitlilik sağlayamaz sadece mutasyon geçirerek sağlar.
 • Döllenme gerçekleşmez, mitoz bölünme yaparak çoğalır.
Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Sporla Çoğalma: Eşeysiz üremede bu çoğalma çeşidi hiçbir zorluktan etkilenmez. Ne soğuk hava ne aşırı sıcak hava nede kuraklık etki etmez. Çünkü bu çoğalma çeşidi oldukça dayanaklı örtü ile korunmaktadır. Sporla çoğalma çeşidi uygun koşullar altında büyür mitoz ile birleşerek yeni bir canlı oluşturmaktadır. Oluşan bu sporlar n (haploid) kromozomlu olur. 2n kromozomlu canlının spor bölümleri mayoz ile birleşerek n kromozomlu canlının spor bölümleri mitoz sayesinde oluşmaktadır.

Bölünme: Eşeysiz üremede bölünme sadece tek hücreli olan canlılarda görülmektedir. Eşeysiz üremede bölünmeler mitoz bölünme ile sağlanmaktadır. Protistalarda ve bakterilerde görülen bölünme bilinen en basit üreme biçimidir. Her yöne, enine ve boyuna olan bölünme değişik hücrelerde olur.

Tomurcuklanma İle Çoğalma: Eşeysiz üremede temel hücrenin bir kısmında hücre bölünmesi sonucunda bir çıkıntı oluşmaktadır. Eşeysiz üremede bu çıkan kısım gelişerek yeni bir fert meydana getirir.
Son Güncelleme : 10.11.2018 13:19:37
Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019