Eşeyli Eşeysiz Üreme

Eşeyli Eşeysiz Üreme

Eşeyli Eşeysiz Üreme, Canlılar dünyada yaşamını sürdürebilmesi için üremeye ve çoğalmaya ihtiyaçları vardır. Böylece canlılar hem nesillerini devam ettirmiş olur hem de kendi özelliklerini bir sonralarına aktarmış olurlar. Yeryüzünde iki temel üreme ve çoğalma şekli vardır. Eşeyli üreme, tüm hayvanlar ve bitkiler olmak üzere iri ölçekli mikroskopik organizmaların çoğunluğu için başlıca üreme metodudur. Birbirleri arasında DNA aktarımı olmaktadır. Çağdaş evrim düşüncesi tanımı olarak yavru canlıların oluşması için erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi ve ortaya yeni bir hücre oluşturmasıdır. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesine döllenme denir. Eşeysiz üreme, bir ata canlıdan mayoz bölünme ile gamet oluşumu döllenme zamanları olmaksızın DNA yapısı ata canlıyla aynı olan yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme denmektedir.

Eşeyli üreme

İki tür canlı organizmalar arasında birbirlerinin genetik malzemesinin birleşmesi sonucu ortaya yeni bir canlının gelmesi olayıdır. Bu iki ana süreçten oluşmaktadır: Canlılarda kromozom sayısını yarıya indiren mayoz bölünme ile birlikte gametin birleştiği ve eski kromozom sayılarına ulaştığı döllenmedir. Mayoz bölünme sırasında, çiftin kromozomları homolog rekombinasyon ortaya çıkarmak için krosover yoluyla parça değişimi yaparlar. Balıklarda ve kurbağalarda olduğu gibi sperm ve yumurta organizma dışında birleşiyorlarsa burada dış döllenme olmaktadır. Memelilerde ise sperm ve yumurtanın canlı bir vücudunda birleşmesine iç döllenme denir. Erkek ve Dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle oluşan hücrelere zigot denmektedir.

Eşeysiz üreme

Tek bir organizmadan yalnızca kendi genlerini kullanarak yeni bir canlı ortaya çıkarmasıdır. Eşeysiz üreme arkea, bakteri ve protistler gibi tek hücreli canlılar için ana üreme yoludur. Doğada birçok mantar ve bitki eşeysiz ürer. Eşeysiz üremede eşeyli üremenin temel özelliği olan mayoz bölünme ve döllenme görülmez. Eşeysiz üremede oluşan canlılar diğer canlılarla aynı özelliğe sahiptir. Çünkü eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardır.

Eşeli üreme çeşitleri
  • Heterogami
Şekil ve büyüklükleri değişik olan gametlerin birleşmesi sonucuyla ortaya çıkan üreme biçimidir. Gametlerin ufak olanı sperm, büyük olanı yumurtadır. Hayvanlarda görülene izogami denmektedir.
  • İzogami
Şekilleri ve büyüklükleri aynı olan gametlerin birleşmesiyle ortaya çıkan üreme biçimidir. Yeşil alglerde görülmektedir.
  • Konjugasyon
Birbiriyle aynı türden olan fakat kalıtsal yapılara sahip olan bireyler arasında kutulmuş olan sitoplazmik bir yapı vasıtasıyla gen aktarılmalarına denmektedir.
  • Partenogenez
Yumurta hücresinde döllenme olmadan mitoz bölünmeyle ortaya yeni bir birey oluşmasına denmektedir. Örnek verilecek olursa, karınca, arı, kelebek, eklem bacaklılar örnek verilebilir.

Eşeysiz üreme çeşitleri
  • Bölünerek üreme
Bu şekilde üremenin temelinde amitoz ve mitoz bölünmeye dayanmaktadır. En hızlı üreme biçimidir. Bireyler belli bir gelişmişliğe geldikten sonra kısmi şekilde eşit parçalara bölünerek çoğalırlar. Bölünerek üreme amipte, paramesyum da enine öglena da ise boyuna bölünme biçimiyle gerçekleşmektedir. İleri canlılarda bazı organlarda hücreler yenilenebilir. Örneğin, insan da bulunan dil ve karaciğer.
  • Sporlanma ile üreme
Sporlar, uygunsuz şartlara dayanıklı etrafı sert bir çeperle çevrili hücreciklerdir. Uygun ortam oluşunca çimlenerek gelişir ve genç bireyi meydana getirir. Genelde sıtma paraziti, eğrelti otu, kara yosunları gibi canlılarda görülmektedir.
  • Vegetatif üreme
Ata bireyden ayrılan bir parça kısmından yeni bir birey oluşması biçimidir. Örenek verilecek olursa çiçekler buna örnek verileblir.
  • Tomurcuklanma ile üreme

Ana anlının üzerinde oluşan bir çıkıntının gelişerek ana canlısına benzer bir canlı oluşturma biçimidir. Fakat oluşan yapılar ana canlıdan küçük yapıdadırlar. Maya mantarları, mercanlar da, ciğer otunda, süngerler ve bazı protistalarda oluşmaktadır.

Son Güncelleme : 13.11.2018 20:43:54
Eşeyli Eşeysiz Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Eşeyli Eşeysiz Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Eşeyli Eşeysiz Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019