10 Sınıf Eşeyli Üreme

10 Sınıf Eşeyli Üreme

10 sınıf eşeyli üreme, eşeyli üremenin temelinde mayoz bölünme bulunmaktadır. Eşeyli üremenin oluşması için iki farklı atanın birleşmesi gerekmektedir. Yani iki atası vardır. Eşeysiz üreme eşeyli üremeden daha üstün bir üreme çeşidi olmasının sebebiyse ki farklı araya ait olan özelliklerden bir çok gen kombinasyonlarına sahip yeni iki atadan farklı fertlerin oluşmasıdır. Eşeyli üreme de tür içinde yeni gen kombinasyonları ortaya çıktığı için yeni birey ata bireye göre daha dayanıklı olduğu kabul edilmektedir. Eşeyli üreme başlıca iki temel olaya dayanmaktadır. Bunlar mayoz bölünme ve döllenme olaylarıdır.

10 Sınıf Eşeyli Üreme Özellikleri Nelerdir?
 • Görevli olan hücreler polen, sperm ve yumurtalardır.
 • Eşeyli üreme çok gelişmiş canlılarda (bitki ve hayvanlarda) görülmektedir.
 • Eşeyli üreme ile oluşan yeni bireyler çevre koşullarına daha dayanıklı olmaktadır.
 • Eşeyli üremede eşeysiz üremeye göre daha az yeni birey meydana gelmektedir. Bunu sebebi ise özelleşmiş üreme hücrelerinin görevli olmasıdır.
 • Eşeyli üreme hem genetik çeşitliliğe yol açar hem de türler arasındaki kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
 • Eşeysiz üreyen bazı canlılar kalıtsal özelliklerini konjugasyon gen transferi şeklinde yaparak eşeyli üreme özelliği yapabilirler.
 • Eşeysiz üreme de eşeyli üremeye göre daha fazla çeşitliliğin oluşmasın sebebi mayoz bölünmenin otogaz evresinde gerçekleşen kroosing over (parça değiş tokuşu) ve kromozomların rast gele dağıtılmasıdır. Bu yüzden de yeni oluşan birey anne ve babadan farklı fenotip ve genotipe sahip olur ve benzemez.
 • Eşeyli üreme çeşitlerin tohumlu üreme, yumurta ile üreme, doğurarak üreme, izogami, konjugasyon, partenogenez, heterogami (anizogami, oogami), metagenez (döl almaşı), hermafrodit (erselik).
10 Sınıf Eşeyli Üreme Çeşitleri Nelerdir?
 • Tohumla Üreme: Bu eşeyli üreme çeşidi çiçekli bitkilerde görülmektedir. Tohum optimum ısı, sıcaklık ve oksijen seviyelerine ulaşıldığında yeni bir birey oluşturmaktadır. Tohum ata bitkinin çiçeğinde bulunan dişi organda döllenme olayı sonucunda oluşmaktadır.
 • Yumurta ile üreme: bu eşeyli üreme çeşidi balık, kuş, sürüngen, kurbağa ve böceklerde görülmektedir. Yumurta ile yürüyerek çoğalan canlıların embriyolojik gelişim süreçleri ana canlının vücudu dışında gerçekleşmektedir. Döllenme olayı sonucunda oluşan zigot hücresi bölünerek embriyoyu oluşturur.
 • Doğurarak üreme: İnsan ve memeli hayvanlarda bu eşeyli üreme çeşidi görülmektedir. Döllenme olayı sonrasında oluşan zigot sık sık bölünerek embriyoyu oluşturur. Anne karnında belirli bir süre gelişen yeni canlıyı anne canlı doğurarak dünyaya getirir. Yani embriyonun gelişimi anne karnında başlar ve burada tamamlanır.
 • Eğer erkek ve dişi yemeklerin görünüş ve büyüklük bakımından birbirinin aynısı olursa buna izogami denir. Genellikle iki gamet de kamçılı ve hareketli olmaktadır. Örneğin su yosunu (ulotrix)
 • Heterogami üreme: Bu eşeyli üreme çeşidi ikiye ayrılmaktadır. Bunlar anizogami ve oogamidir. Anizogami eşeyli üremede erkek gamet küçük dişi gamet büyük olmaktadır. Ayrıca hem erkek hem dişi gamet kamçılı ve hareketli olmaktadır. Oogami eşeyli üreme de ise erkek gamet küçük dişi gamet büyüktür. Ayrıca erkek gamet hareketli dişi gamet ise hareketsizdir. Yani tam bir yumurta ve sperm ayrımı görülmektedir. Bunu bütün hayvan ve insanlarda görebiliriz.
 • Hermafrodit (erselik) üreme:Bu eşeyli üreme çeşidinde dişi ve erkek gametlerin aynı birey üzerinde oluşturulması en belirgin özelliğidir buna verilecek örnekler ise yassı solucan (tenya), toprak solucanı (halkalı solucan), istiridyeler, bezelyeler, tam çiçek.
Son Güncelleme : 27.11.2018 14:46:32
10 Sınıf Eşeyli Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

10 Sınıf Eşeyli Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "10 Sınıf Eşeyli Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019