10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme konuları canlılığın temelini oluşturan konulardır. Mitoz hücre bölünmesi olayı çok hücreli bazı canlı türlerinde oluşmaktadır. Aslında hem mitoz bölünme hem de eşeysiz olarak gerçekleşen üremeler ana canlıdan bir başka hücrenin oluşması ve bu şekilde çoğalmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Her hücrenin belli bir yaşam süresi bulunmaktadır.Bir hücrenin bölünme sonucunda oluşmasından başlayarak bölünebileceği duruma gelinceye kadar olan yaşamına hücrenin döngüsü denilmektedir. Bir hücrenin bölünebilmesi için hücrenin çekirdeğinden bölünme emrinin gelmiş olması gerekmektedir. 10. sınıf biyoloji mitoz ve eşeysiz üreme konularına geçelim.

Mitoz üremenin evreleri

 • İnterfaz evresi: Hücrenin bölünme geçirmesi için hazırlık evresidir. Bu evrede hücre önce yeteri kadar büyümelidİr ve gerekli enerjinin sağlanabilmesi için ATP sentezlenmesinin hızlanması gerekir. Sonrasında ise organel sayısındaki artış ve protein sentezlenmesi olayı artar ve hücrenin çekirdeğinden bölünme olması için komut gelir. S aşaması olarak adlandırılan bölümde DNA eşlenmesi olur. S evresi gerçekleşmeyen hücre bölünemez. DNA eşlenme işlemi tamamlanınca hücre G2 aşamasına geçer. Artık hücrenin bölünebilmesi için gereken hazırlık işlemleri tamamdır. Protein sentezlenmesi ve RNA sentezlenmesi ise devam eder.
 • Mitotik evre (M): Mitoz bölünme olayında hücre kromozom sayısı değişmez ve kalıtsal olarak farlılık oluşmaz. Bölünme işleminde kardeş kromatit yapıları ayrıldığından ana hücre ile yeni oluşan hücre yapıları aynıdır. Bu evre stoplazma bölünmesinden oluşur.
 • Çekirdek bölünmesi: Profaz-metafaz-anafaz ve telofaz olarak 4 kısıma ayrılmıştır.
 • Profaz: Eşlenmiş olan kromatitlerin kalınlaşması gerçekleşir.
 • Metafaz:Kromatitler hücrenin ekvator kısmında tek sıra olarak dizilir.
 • Anafaz: Kardeş kromatid gurupları ayrılır ve zıt kutuplara ayrılırlar.
 • Telofaz: Kromozomlar tekrar kromatidlere dönüşürler
 • Sitokinez: Bu aşama stoplazma bölünmesidir ve anafaz ile başlamaktadır.
Eşeysiz üreme, bir hücre yada canlının döllenme gerçekleşmeksizin kendi vücut yapısına sahip bireyler oluşturması şeklindedir. Süngerler, protistler, mantarlar, bazı bitkiler ve sölenterler gibi omurgasızlarda görülür.

Eşeysiz üremenin çeşitleri
 • İkiye bölünme: Bakteriler ve protist canlılarda görülür. Hücre enine yada boyuna bölünerek yeni bir canlı oluşturur.
 • Tomurcuklanma: Ana canlının herhangi bir kısmında tomurcuk şeklindeki yapının gelişmesi ve yeni bir canlı oluşturduğu üremedir.
 • Rejenerayon: Bazı canlıların vücutlarından kopan kısımların yeni bireyler oluşturmasıdır.
 • Sporla üreme: Uygun hava koşullarında oluşan, olumsuz şartlara dayanabilen özel yapılardır. Bir kısım bir hücreliler, kara yosunları, mantarlar ve eğrelti otlarında görülmektedir.
 • Vegetatif üreme: Üreme işlemini yapmayan hücrelerin yeni bireyler meydana getirmesi olayıdır. Böylece 10. sınıf biyoloji mitoz ve eşeysiz üreme konusu tamamlanmış olur.
Son Güncelleme : 23.11.2018 13:25:29
10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme"
Ben de 10. sınıftayım ve bu konular çok detaylı bir şekilde bizim hoca tarafından anlatılıyor. Üstelik hocamız bu evrelerin tümünü ezberlememizi istiyor. Bu evreleri nasıl en kolay şekilde ezberleyebilirim? Yardımcı olur musunuz?
Nasuh . 31.08.2018
CEVAP YAZ
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019