10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme

10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme

10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme, Bildiğimiz gibi eşeysiz üremede yeni nesil, bir canlının hücrelerinin mitoz bölünme geçirerek çoğalmasıyla gerçekleşirken eşeyli üreme bunun tam tersi bir şekilde vuku bulur. Eşeyli üremenin gerçekleşmesi için üreme organlarına ve üreme hücreleri üretebilme yeteneğine sahip, biri dişi diğeri ise erkek, yetişkin iki canlıya ihtiyaç vardır. Kısaca eşeyli üreme bir erkek ve bir dişinin eşey hücresi de denilen üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu yeni bir canlının oluşmasıdır. Ökaryot canlıların büyük çoğunluğu, bazı omurgasız hayvanlar, tohumlu bitkiler ve omurgalı hayvanların tamamı eşeyli üremeyle çoğalmaktadır.

10 sınıf biyoloji eşeyli üremenin tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlayabilmemiz için mayoz bölünme ve döllenme kavramlarının ne demek olduğunu yüzeysel de olsa bilmemiz gerekir. Bu nedenle öncelikle bu kavramlardan kısaca bahsedelim.

Mayoz Bölünme: Diploit (2n kromozomlu) bir hücrenin bölünerek haploit (n kromozomlu) eşey hücresini oluşturduğu sürece verilen isimdir. Bu hücreler genelde gamet olarak isimlendirilir ve eşeyli üreme geçiren canlılarda gerçekleşir. Eşeyli üreyen canlıların kromozom sayısının nesiller boyu değişmeden kalmasını sağlar. Aynı zamanda bölünme esnasında gerçekleşen kromozom çiftlerinin parça değişimi olayı yani krossing over sayesinde genetik çeşitliliğin oluşur. Bu sayede yeni canlılar değişen çevre koşullarına uyum sağlar ve sorunlu genlerin gelecek nesillere aktarılması riski azalır.

Döllenme: Erkek eşey hücresi ile dişi eşey hücresinin birleşmesi olayıdır. İç döllenme ve dış döllenme olarak ikiye ayrılır. Dişi vücudunun dışında gerçekleşen döllenmeye dış döllenme, dişi vücudunun içinde gerçekleşen döllenmeye iç döllenme denir.

Dış döllenmede erkek eşey hücresi ile dişi eşey hücresinin buluşma olasılığı düşük olduğu için dış döllenme ile üreyen canlılar çok sayıda eşey hücresini çevre şartlarından fazla etkilenmeyen ortamlara bırakırlar, bu sayede döllenme şansı artar. Örneğin dış döllenme yoluyla üreyen balıklar sperm ve yumurtalarını durgun nehir sularına bırakırlar böylece yumurta ve spermler akıntıya kapılıp gitme tehlikesinden kurtulur ve döllenme şansı artar. Bu şekilde üreyen canlılara bazı tatlı su balıkları ve kurbağalar örnek verilebilir.

İç döllenmede ise erkek, eşey hücrelerini dişi vücudunun içine bırakır ve döllenme dişi vücudunun içinde gerçekleşir. Dişi rahminin içinde erkek eşey hücresi dişi eşey hücresi ile buluştuğunda her iki eşey hücresinin de hücre zarları birleşir ve çekirdekleri kaynaşır. Döllenme gerçekleştikten sonra başka erkek eşey hücrelerinin girmesini önlemek için dişi eşey hücresinin etrafındaki koruyucu tabaka sertleşir. İnsanlar, yunus balıkları, atlar gibi memeli canlılar iç döllenme ile üreme yaparlar.

10 sınıf biyoloji eşeyli üremeye özetle mayoz bölünme sonucu oluşan eşey hücrelerinin döllenerek birleşmesi diyebiliriz. Döllenme sonucu zigot oluşur. Zigot hücresi hızlı bir şekilde mitoz bölünme geçirerek çoğalır ve embriyo denen bir sonraki evreye geçer. Embriyo hücreleri de mitoz bölünme ile çoğalarak yeni canlıyı meydana getirir.

Son Güncelleme : 01.11.2018 02:59:24
10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardı...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döng...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019